[Danmei] Phu nhân!Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà – Chương 5

[ Chương 5 | Chuốc rượu trút giận ]

Sau đó mấy tên ngốc liền thoải mái uống! Cảm tình thâm, một ngụm buồn! Cảm tình thiết, uống xuất huyết! Cảm tình đáo, mười chén trăm chén uống không say! Uống hết bạch tửu uống hồng tửu! Ngươi một ly, ta một ly, là huynh đệ thì uống! Hôm nay không say sẽ không về! Kết quả uống đến cuối cùng, tập thể tử trận!


Button text 4Button text 5

Author: Du Phong Nhi

1 thought on “[Danmei] Phu nhân!Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà – Chương 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *