Danh mục: ˚ღ˚ Danmei nà~ ˚ღ˚

[Đam mỹ] Thanh Mai Túy - Tuyết Nguyệt Lưỡng Tương Ánh
Posted in ˚ღ˚ Danmei nà~ ˚ღ˚

Thanh Mai Túy

Vạn phần tưởng niệm, y không từ thủ đoạn, không cảm thấy thẹn, cam chịu làm kẻ nằm dưới, đến cuối cùng vẫn phải chịu nỗi đau khổ tận tâm can.

Phiên Ngoại Vì Em Không Xứng - Thích Phong x Bạo Bạo Long
Posted in ˚ღ˚ Danmei nà~ ˚ღ˚

[Phiên ngoại] Vì Em Không Xứng – Thích Phong x Bạo Bạo Long (Hoàn)

Dịch Tu La
Phiên ngoại – Võng Du Chi Ngã Bất Phối

Hắc bang lão đại, nhĩ toán mao
Posted in ˚ღ˚ Danmei nà~ ˚ღ˚

Hắc bang lão đại, nhĩ toán mao!

Hồng Nhan Họa Thủy
Đại ca xã hội đen, anh là cái thá gì!

Ước Định Ban Đầu
Posted in ˚ღ˚ Danmei nà~ ˚ღ˚

Ước Định Ban Đầu [Kuroko đồng nhân]

-Một câu khái quát toàn văn-
Nhóm chồng cũ giúp Kurokochi gỡ bỏ gánh nặng trong lòng + cuộc sống đại học của Thế hệ kỳ tích.