Hắc bang lão đại, nhĩ toán mao!

Hắc bang lão đại, nhĩ toán mao

(Đại ca xã hội đen, anh là cái thá gì!)

Tác giả
红颜祸水
(Hồng Nhan Họa Thủy)

Thể loại
hào môn thế gia, hắc bang tình cừu,
hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, nhất thụ nhất công

Nguồn
Kinzie

Tình trạng bản Trung
Hoàn

Tình trạng edit
Còn phải xem ý lão thiên gia a~

Editor
Du Phong Nhi

Hỗ trợ trans và edit
Mo Wan Ling lão sư


Văn án:

Lần đầu tiên gặp mặt, coi tôi là ngưu lang!

Lần thứ hai gặp mặt, cho rằng tôi là nội ứng!

Lần thứ ba gặp mặt, lại nói tôi câu dẫn anh!

Đi chết đi! ! Tôi đường đường là thiếu gia Ngụy gia, trừ phi xuất môn quên mang theo não mới đi câu dẫn anh!

┃ Nhân vật chính┃ Ngụy Tỉnh, Hàn Thiên Long

┃ Phối hợp diễn┃ Phàm Mộ Phi, Hàn Hữu Dạ – cùng nhiều nhân vật quần chúng khác


๖ۣۜMục ๖ۣۜLục

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03Chương 04 | Chương 05

Chương 06Chương 07Chương 08 | Chương 09 | Chương 10 | Chương 11

Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17

Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23

Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29

Chương 30 | Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35

Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40 | Chương 41

Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 | Chương 46 | Chương 47

Chương 48 | Chương 49 | Chương 50 | Chương 51 | Chương 52 | Chương 53

Chương 54 | Chương 55 | Chương 56 | Chương 56 | Chương 58 | Chương 59

Chương 60 | Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65

Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71

Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 76 | Chương 76

~ Chưa Hoàn ~

Author: Du Phong Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *